« PURE Ondernemers op eigen kracht verder

Met het faillisement van Red Peppers stonden we voor de keuze, hoe nu verder? Omdat we allemaal veel waarde hechten aan de relaties en het opgebouwde vertrouwen in de groep, besluiten we in Helmond op eigen kracht verder te gaan. De oprichting van onze nieuwe vereniging PURE Ondernemers was dankzij een aantal actieve leden, zoals notaria Miranda van den Broek, snel geregeld. We kijken allemaal uit naar mogelijke nieuwe leden om ons netwerk mee aan te vullen. Verder blijven we contacten onderhouden met de andere ex-Redpepper netwerken uit de regio.