« Ondernemersboekenmarkt oktober 2021

De ondernemersboekenmarkt van 8 oktober 2021 leidde niet alleen tot legere én vollere boekenkasten, maar ook tot de nodige hilariteit. Vooral omdat de gulle schenkers werden geacht hun meegebrachte boeken aan te prijzen en ook omdat sommige meenden te moeten aangeven wie welk boek zou moeten lezen.

 

Menig boek is van eigenaar gewisseld... dat moet toch echt wel leiden tot een enorme omzet- en winsttoename én persoonlijke ontwikkeling :)