« Aandachtspunten testament

Martien Giebels is ICR Erkend Nalatenschapscoach. Hij bracht ons op 28 februari 2020 weer op de hoogte van (on)mogelijkheden van een testament. Hij ging o.a. in op de belangrijkste aandachtspunten en overwegingen die je moet maken. Interessant! Martien komt binnenkort nog terug op verder in te zoomen op het Levenstestament.